<%@ Register TagPrefix="ac" TagName="kirjautumislinkki" Src="/usercontrols/kirjautumislinkki.ascx" %>
Etusivu Uudistettu Hyvä vuokratapa on julkaistu

Uudistettu Hyvä vuokratapa on julkaistu

10.4.2008 13:44

Uusi Hyvä vuokratapa -ohjeistus on julkistettu. Ohjeisiin on kiteytetty vuokralaisten ja vuokranantajien näkemys siitä, millaisten periaatteiden mukaan he haluavat vuokrasuhteen toimivan.

- Parasta on se, että vuokramarkkinoille on syntynyt ohjeistuksen myötä aivan uusi käytäntö, joka auttaa ennalta ehkäisemään ja välttämään ongelmia, kiitteli Vuokralaisten Keskusliiton toiminnanjohtaja Anne Viita ohjeistuksen julkistamistilaisuudessa Helsingissä torstaina.

Hyvä vuokratapa --ohjeistuksen ensipainos ilmestyi vuonna 2003. -- Sekä vuokralaiset että vuokranantajat ovat kokeneet ohjeistuksen tärkeäksi ohjenuoraksi ja sitoutuneet siihen. Yksi tärkeimmistä asioista on, että osapuolten välinen viestintä on avointa, aktiivista ja ennakoivaa. Kun tieto on oikeata ja sitä on riittävästi, viesti koetaan hyödylliseksi, vaikka se olisi epämiellyttäväkin, Viita sanoo.

Hyvä vuokratapa on muuttunut ajassa ja ohjeistus oli aika päivittää vastaamaan nykykäytäntöjä. Ohjeistus valottaa esimerkiksi, miten vuokrasuhteen alkaessa sovitaan loppusiivouksesta ja vuokran korotuksesta. Uudistettu ohjeistus on entistä käytännönläheisempi ja se myös ottaa kantaa niihin ongelmiin, jotka toistuvat kentältä alan järjestöille tulevassa palautteessa.

Hyvän ja luotettavan vuokrasuhteen aikaansaaminen koskettaa lähes puolta maamme asukkaista, joten sen merkitys turvallisen ja viihtyisän asumisen takaajana on suuri. Huoneenvuokrasopimuksissa korostuu erityisesti sopimuskumppaneiden luottamus ja lojaliteetti toisiaan kohtaan.

- Vuokrasuhteen pitkäaikaisuus ja riidattomuus on kaikkien, myös kohtuullista tuottoa toivovan vuokranantajan etu. Taloudellisesti suurimmat tappiot vuokranantajille syntyvät nimittäin juuri tyhjistä kuukausista vuokralaisten vaihtuessa, välityspalkkioista ja riidoista, toteaa vt. toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat SVA ry:stä. Hyvässä vuokrasuhteessa molemmat voittavat -- vuokralaisen vuokra pysyy kohtuullisena ja vuokranantaja välttää turhat kulut.

- Tärkeätä olisi saada vuokra-asumisen imagoa ja arvostusta nostettua. Vaikka vuokra-asumisen maine on koko ajan parantumassa, asian eteen on vielä tehtävä paljon, toteaa RAKLIn Asunnot-toimialan puheenjohtaja Erkka Valkila. Eräs imagon nostamiseen vaikuttava väline on juuri asuntotoimijoiden sitoutuminen yhteiseen Hyvään vuokratapaan.

Hyvään vuokratapaan kuuluu myös hyvä naapuruus asuinyhteisössä. Asuinyhteisön hyvinvointi perustuu siihen, että asukkaat ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja huomioivat muut asukkaat.

Hyvä vuokratapa --ohjeistuksen ovat laatineet yhteistyössä Vuokralaisten Keskusliitto ry, Suomen Vuokranantajat SVA ry, Suomen Kiinteistöliitto ry ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry.

Lisätietoja:

Vuokralaisten Keskusliitto, toiminnanjohtaja Anne Viita puh. 050 5883483; Suomen Vuokranantajat, vt. toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva puh. 09 166761; Suomen Kiinteistöliitto, päälakimies Anu Kärkkäinen puh. 09 166761 ja RAKLI, Asunnot-toimialapäällikkö Marina Furuhjelm puh. 050 5975976.